KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Biz MAYİ TUZ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (MAYİ TUZ veya Şirket) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’ya bağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuatta belirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylelikle, <https://www.mayituz.com> aracılığıyla erişilen (“İnternet Sitesi”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz ziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ 

Mayi Tuz olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla; 

 • İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz, 
 • İnternet sitesi içerisinde bulunan çerezler, 
 • İnternet Sitesi’nde ‘İletişim’ sekmesi ile tarafımıza ulaşmanız, 
 • İnternet Sitesi’nde yer alan ‘Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz’ canlı yazışma sekmesi ile tarafınız ile iletişime geçme talebinde bulunmanız,
 • İnternet Sitesi içerisindeki ‘Online Alışveriş’ sekmesi ile, Mayi Tuz’dan alışveriş yapmanız,
 • İnternet Sitesi içerisindeki ‘Üye Ol’ sekmesi ile, Mayi Tuz’da üyelik hesabi açmanız, aracılığıyla toplamaktayız. 

2. VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

Kimlik Verisi Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası

İletişim Verisi E-posta adresi, Telefon numarası, Adres bilgisi

Müşteri İşlem Verisi Talep ve şikâyet bilgisi, Verilmiş olunan hukuki onaylar

Pazarlama Verisi Kullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler

Finans Kart Numarası, Son Kullanma Tarihi, CVV kodu

Diğer Bilgiler Konu başlığı, Mesaj içeriği bilgisi

Mayi Tuz’a yukarıda belirtilen tabloda ulaşan veriler, KVKK 4. Maddesi uyarınca belirtilen genel ilkeler doğrultusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel sekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar için aşağıda belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve bağlı olduğumuz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek, Mayi Tuz Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik İle Saklama Ve İmha Politikası uyarınca silinir ya da anonim hale getirilecektir. 

Bu bağlamda, ilgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;

İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;

 • İş süreçlerinin ve sunduğumuz hizmetin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Müşteri veya ziyaretçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnternet Sitesi üyelik sisteminde isim, soy isim ve e-posta adresiniz ile ayırt edilebilirliğinizin sağlanması,
 • Üyeliğinizin tamamlanabilmesi ve üyeliğinizin güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında isim ve soy isminizle ayırt edilebilmeniz,
 • Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, sorduğunuz soru başlığı üzerinden sınıflandırarak cevap verilebilmesi,
 • Yaptığınız alışverişin 5.000 TL ve üzeri olması halinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Mali yükümlülüklerimiz uyarınca düzenlediğimiz e-fatura, e-arşiv içerisinde adresinizin gösterilebilmesi,
 • Satış sözleşmesi kapsamında ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi,
 • Satış sözleşmesi kapsamında ürünlerin hazırlanması ve tarafınıza teslim edilmesi adına gerekli işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi,
 • Satış sözleşmesi kapsamında satın aldığınız ürünlerin tarafınıza teslim edilmesi adına is ortaklarımızla yürüttüğümüz teslimat işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi,
 • Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz özelinde iç araştırmalarımızı gerçekleştirerek talebinize en uygun şekilde geri dönüş yapılabilmesi,
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,
 • Vermiş olduğu hukuki onaylara yönelik, Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve onay kayıtlarının hukuka uygun şekilde saklanabilmesi,
 • Onay vermeniz halinde tarafınıza sunduğumuz hizmete ilişkin reklam ve tanıtım içeriklerinin gönderilebilmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnternet Sitesi’nin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
 • Mayi Tuz tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,
 • Hizmet sunduğumuz faaliyet alanlarına ilişkin güncel makale, haber ve bültenlerden haberdar olabilmeniz,
 • Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 • Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçları ile size daha iyi hizmet verebilmek için doğru ve güncel olarak tutulup ve işlenmekte olup KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi; Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; gerekli sözleşmenin kurulması veya yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Mayi Tuz’un meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak Mayi Tuz tarafından toplanmaktadır. Ayrıca, Mayi Tuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi ve sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve sunularak hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi ve Mayi Tuz’un sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız amaçlarıyla işlenecektir. Ek olarak, şirket müşteri memnuniyetini ölçmek üzere Mayi Tuz müşterileriyle bağlantıya geçebilir ve bu bağlamda pazar araştırması ve araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bunun yanı sıra ürün yelpazemizi, hizmetlerimizi, bilgi teknolojileri sistemlerimizi ve güvenlik sistemlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz Mayi Tuz tarafından, saklanıp amaçlarıyla KVKK uyarınca belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz;

 • Şirket'in idaresi ve yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi adına özellikle; 
  • Gerekli sözleşme ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek adına ortaklaşa çalıştığımız veya hizmet aldığımız bankalara,
 • İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere, 
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmî kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, 
 • Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize

KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

4. SOSYAL MEDYA

Sosyal medya hesaplarımızdan birisini (Facebook, Instagram gibi) ziyaret ettiğinizde, islemen kişisel verilerinizden dolayı, Haklarınıza ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz. 
Her ne kadar sorumluluk anlamında sosyal medya operatörü şirketler ile bir paylaşımımız olsa da verilerinizin islenmesinde kapsamlı bir etkimiz olmayıp, veri isleme amaç, yöntem ve vasıtalarını belirlemede hiçbir rolümüzün bulunmadığını belirtmek isteriz. Veri isleme anlamında, bu operatörlerin kurumsal uygulamalarına uymak ile yükümlüyüz. Aşağıda, sosyal medya hesaplarımızın linklerini bulabilirsiniz.

Instagram ;

Facebook ;

Twitter ;

Linkeldn ;

Kullanıcı hareketlerini analiz ederek, profilinizi çıkarma vasıtası ile sizlerin tercih ve ilgi yönlerini belirleyen bir veri isleme yöntemi kullanan sosyal medya platformları, bu yöntemle sizlere özel olarak pazarlama faaliyetleri yürütmektedir. Eğer, bir sosyal medya hesabınız varsa, bu hesaba giriş yaptığınız cihazlarınızın tümünden sizlere yönelik bu tarzda pazarlama çalışmaları yürütülebilir. Önemle belirtmek gerekir ki, Mayi Tuz olarak bizlerin, sizlerin sosyal medyada yapmış olduğunuz hareketlere erişememekte ve sosyal medya platformları vasıtasıyla sizlere ait islenen kişisel verileri elde etmemekte ve bunları kopyalamamaktayız. Sağlayıcıların kurumsal uygulamalarına göre veri isleme vasıtaları her sosyal medya operatörünün veri isleme vasıtalarının farklı olduğunu da belirtmek isteriz. Bu detaylara istinaden, verilerinizin isleme yöntem ve vasıtalarını belirleyen ve bizim de hesap sahibi olduğumuz sosyal medya operatörlerinin gizlilik ve kişisel veri güvenliği politika linklerini aşağıda bulabilirsiniz.

 Instagram Privacy Policy ; https://help.instagram.com/196883487377501

 Facebook Privacy Policy; https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 

 Twitter Privacy Policy; https://twitter.com/en/privacy

 Linkeldn Privacy Policy; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Veri Sahibi Başvuru Formu’na ulaşmak için lütfen tıklayınız. Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Mayi Tuz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

6. İLETİŞİM BİLGİLERİ

MAYİ TUZ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No: 

İletişim: [email protected]

Adres: Perge Blv. No:56c/204 Muratpaşa / Antalya

ÇEREZ POLİTİKASI

MAYİ TUZ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (MAYİ TUZ veya Şirket) tarafından yönetilen, https://www.mayituz.com web sitesini kullanarak, tarafımız ve üçüncü parti çerezlerinin, IP adreslerinize erişebileceğini ve işlevselliğimizi etkinleştirmek ve çevrimiçi deneyimlerinizi iyileştirerek sizlere sunduğumuz reklam ve hizmet kalitesinin arttırılarak tercihlerinize özel olarak uyarlanması amacı ile çerez ve diğer izleme teknolojilerini kullanabileceğimizi kabul etmektesiniz. Aşağıda, çerezlerin ne olduğu, nasıl kullandığımız ve daha fazla bilgileri bulabilir, çerezlere ilişkin kullanım tercihlerinizi güncelleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

ÇEREZ NEDİR?

Bilgisayarınızdan ya da mobil cihazlarınızdan yaptığınız web sitesi kullanımlarınızda, sizlere daha iyi bir internet hizmeti sunmak amacı ile erişim tercihlerinizin, IP adresinizin, oturum bilgileriniz tarayıcı üzerindeki küçük dosyalarda depolanması hizmetine ‘çerez’ adi verilmektedir. Çerezler bir web sitesi sahibinin, cihazınızdan gerçekleştirilen etkinlikleri, web sitesinin diğer kullanıcılarından ayırt etmesini sağlayarak, size daha iyi hizmet sunmamızda bize yardımcı olmaktadır.

ÇEREZ TÜRLERİ;

Mayi Tuzolarak web sitemizde farklı türde çerezleri farklı amaçlar için kullanmaktayız. Birinci şahıs çerezler, web sitemizde Mayi Tuz tarafından belirlenen çerezler olup, üçüncü parti çerezler ise üçüncü şahıs platformlar tarafından belirlenmektedir. Sizleri aydınlatmak için, hizmet ettiği amaca, adına ve surelerine göre kategorize edilmiş olarak, kullandığımız çerezlerin türlerinin daha ayrıntılı açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Süre bakımından,

a)      Oturum çerezleri:Oturum çerezleri, web sitesinin veya Mayi Tuzun diğer uygulama veya ortamlarının ziyaret edildiği her bir oturumda kullanılır ve web sitesi veya uygulamadan çıkılması ile kendiliğinden silinirler. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır ve yalnızca oturumunuz boyunca kalmaya devam ederler.

b)      Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler, önceden belirlenen sabit bir süre boyunca erişim sırasında kullanıcı tarafından kullanılan bilgisayar veya diğer cihazlara kaydedilir ve oturum veya uygulama kapandığında kendiliğinden silinmez ve ziyaretinizden sonra belirli bir sure boyunca da kalmaya devam ederler. Kalıcı çerezler birden fazla oturumda kim olduğunuzu hatırlamamız gerektiğinde kullanılır. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak web sitesinin işlevselliğini arttırmaktır.

Alan bakımından,

 • Performans Çerezleri; Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım şablonları konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.
 • Fonksiyonel Çerezler;Kullanıcı kolaylığı hedefleyerek, önceden yapılmış seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir.
 • Üçüncü Taraf Çerezleri; Web sitesi operatörü dışındaki üçüncü taraf tedarikçiler/hizmet sağlayıcıları tarafından yerleştirilmiş olan çerezlerdir, internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Kullanım Amaçları Bakımından;

 • Güvenlik amaçlı kullanımlar: Veri sorumluluğunun web sitesi operasyonlarının ve sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, web sitesi fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut düzensiz davranışları tespit edilmesi amacıyla çerezler kullanılmasıdır.
 • İşlevselliğe yönelik kullanımlar:Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacı ile, kullanım kolaylığı sağlayarak, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerez kullanımıdır. Web sitemize geri döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılan bu çerezler, içeriklerimizi size göre kişiselleştirmemizi, size adınızla hitap etmemizi, kayıtlıysa ayrıntılarınızı sağlamanızı ve dil gibi tercihlerinizi hatırlamamızı sağlamaktadır.
 • Performansa yönelik kullanımlar: Veri sorumlusunun olarak is faaliyetlerinin yürütülmesi, performansının artırılması ve denetimi ve pazarlama/analiz çalışmalarının yürütülmesi amacı ile ziyaretçi sayısı ve hareketlerinin analizi gibi verilerle ve diğer kullanıcı etkileşim ve davranışlarını değerlendiren çerezler kullanabilmektedir.
 • Reklam amaçlı kullanımlar: Kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu reklamların etkinliğini veya tıklanma sayisini analiz eden çerezler kullanabilmektedir. Bu çerezlerden elde edilen bilgiler, reklamlarımızın sizinle daha ilgili olmasını sağlaması amacı ile üçüncü taraflarla paylaşabilmektedir.

Mayi Tuz tarafından kullanılan çerezler:

 • Bilgisayarınıza zarar vermez, virüs içermez.
 • İnternet sitesi ara yüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur.
 • İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur.
 • Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar.
 • Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımaz.

Yukarıda anlatılan çerez türlerine ilişkin bilgiler ışığında, aşağıdaki tabloda Mayi Tuz tarafından kullanılan çerezleri ve çerezin kullanım amacına ilişkin bilgiyi bulabilirsiniz.

Çerez

Adi

 

Amacı

 

 

YSC

Üçüncü Taraf Çerezi + Oturum Çerezi

Bu çerez, YouTube tarafından gömülmüş videoların görüntülenme sayılarını izlemek için kullanılır

VISITOR_INFO1_LIVE

Üçüncü Taraf Çerezi

YouTube tarafından, site üzerinde yer alan videoların görüntülenme sayılarını izlemek için kullanılır.

i

Üçüncü Taraf Çerezi

Web sitesi operatörü dışındaki yandex.ru tarafından yerleştirilmiş olan çerezlerdir, internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

sync_cookie_ok

Üçüncü Taraf Çerezi

WebVisor tarafından sağlanan bu çerez, pazarlama amacıyla kullanılır.

_fbp

Reklam Amaçlı Çerez

Bu çerez, bu web sitesinin ziyaret ettikten sonra Facebook ya da Facebook ile bağlantılı bir dijital platformda iken reklam göstermek için, Facebook tarafından kullanılır.

 

Test_cookie

Üçüncü Taraf Çerezi

Doubleclick.net tarafından, kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini tespit etmek için kullanılır.

IDE

 

Üçüncü taraf Çerezi

Google DoubleClick tarafından kullanılır, kullanıcının web sitesini ve sitede yer alan reklamları nasıl kullandığı hakkında, siteye girmeden önce veri toplar. Bu bilgi kullanıcı profili ile ilgili reklam sunmak için kullanılır.

yt.innertube::nextId

 

Üçüncü taraf Çerezi

Bu çerez, gömülmüş YouTube videoları vasıtasıyla kullanılır.

yt-remote-device-id

 

Üçüncü taraf Çerezi

Bu çerez, gömülmüş YouTube videoları vasıtasıyla kullanılır.

yt.innertube::requests

 

Üçüncü taraf Çerezi

Bu çerez, gömülmüş YouTube videoları vasıtasıyla kullanılır.

yt-remote-connected-devices

Üçüncü taraf Çerezi

Bu çerez, gömülmüş YouTube videoları vasıtasıyla kullanılır.

Nop.customer

İşlevselliğe Yönelik Çerez

Misafir kullanıcıları saptamak için kullanılır.

 

_ym_uid

İşlevselliğe Yönelik Çerez

Yandex.Metrica tarafından kullanılan bu çerez, misafire ona özel bir kimlik tanımlayarak siteyi nasıl kullandığı hakkında veri toplar. Toplanan veri, siteyi iyileştirmek kullanılır.

_ym_d

İşlevselliğe Yönelik Çerez + Oturum Çerezi

Bu çerez, Yandex.Metrica tarafından kullanıcının sitedeki ilk oturumunun tarihini kaydetmek için kullanılır.

Ymex

Üçüncü Taraf Çerezi

Yandex tarafından, kullanıcı davranışlarını izlemek için bilgi toplayan bu çerez, web sitesi analizi ve optimizasyon amacıyla kullanılır.

Yandexuid

Üçüncü Taraf Çerezi

Kullanıcıları tanımlamak için, Yandex ve WebVisor tarafından ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında veri toplar ve bu veri; sitenin iç analizi ve optimizasyon amacıyla kullanılır.

yabs-sid

Üçüncü Taraf Çerezi + Oturum Çerezi

Bu çerezler, Yandex.Metrica komut dizisince, web sitesinin trafiğini ölçmek ve analiz etmek amacıyla kullanıcıların siteyi nasıl kullandığı hakkında veri toplar.

_ga

İşlevselliğe Yönelik Çerez + Oturum Çerezi

Google Analytics tarafından kurulan bu çerez, ziyaretçi, oturum ve kampanya verisini ve site kullanımını sitenin analitik raporu için ölçer. Bu çerezler verileri kimliksiz olarak ölçer ve rastgele üretilen sayılar ile özel kullanıcıları tanımlar.

_gid

İşlevselliğe Yönelik Çerez

Google Analytics tarafından, ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı konusunda kimliksiz olarak veri toplar. Toplanan veriler ziyaretçi sayısı, geldikleri kaynak ve ziyaret ettikleri sayfaları içerir.

_gat_gtag_UA_128880291_1

 

İşlevselliğe Yönelik Çerez

Google tarafından, kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

_ym_isad

İşlevselliğe Yönelik Çerez

Yandex.Metrica tarafından, kullanıcıya ait karakteristik davranış ve hedefli hareketlere ilişkin verileri toplar.

CONSENT

Üçüncü Taraf Çerezi

Gömülü YouTube videoları tarafından, kimliksiz istatistiki verileri; örneğin videonun kaç kez gösterildiğini ve nasıl oynatıldığını kayıt eder. Google hesabınız ile giriş yapmadığınız sürece hiçbir özel nitelikli veri toplanmaz, giriş yaptığınız halde ise seçimleriniz hesabınızla bağlantılı olacaktır, örneğin bir video üzerinde “beğen” butonuna tıkladığınızda.

__zlcmid

İşlevselliğe Yönelik Çerez

Zendesk Canlı Sohbet üzerinde canlı sohbet kimliğini depolamak için kullanılır.

__cfruid

İşlevselliğe Yönelik Çerez + Oturum Çerezi

Cloudflare tarafından, yük dengeleme ve güvenilir oturum trafiğini tanımlamak için kullanılır.

AWSALALBCORS

Üçüncü Taraf Çerezi

Amazon tarafından yük dengeleme amacıyla kullanıcı deneyimini optimize etmek için kullanılır.

yuidss

Üçüncü Taraf Çerezi

Web sitesi operatörü dışındaki yandex.ru ve WebVisor tarafından yerleştirilmiş olan çerezlerdir, internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Sync_cookie_csrf

Üçüncü Taraf Çerezi

Yandex ve WebVisor tarafından, Yandex.Metrica için web sitesi ve üçüncü taraf Veri Yönetim Platformları arasındaki bağlantıyı gözlemlemek için veri toplar. Bu veri, web sitesi üzerindeki kullanıcı davranışları vasıtasıyla optimizasyon amacıyla kullanılır.

_ym_visorc

Üçüncü Taraf Çerezi

Yandex Metrica tarafından kurulan bu çerez, hizmet analizi amacıyla kullanılır.

Zte2095

Üçüncü Taraf Çerezi + Oturum Çerezi

Sohbet Aygıtı’nın bulunduğu alan adı/alt alan adını belirlemek için kullanılır.

_ym_wasSynced

İşlevselliğe Yönelik Çerez

Yandex.Metrica tarafından sağlanan bu çerez kullanıcıların site ile etkileşimi hakkında veri toplar. Site optimizasyonu için kullanılır.

ÇEREZLERİ KONTROL ETME VE SİLME

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek, çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz ile mümkün olacaktır. Tarayıcınız çerezleri kontrol edebilmeniz adına, çerezleri kabul etme veya reddetme, ya da sadece belirli türdeki çerezleri kabul etmeye ilişkin seçenekler sunacaktır. Bunun yani sıra, herhangi web sitesi tarafınızdan giriş web sitesine giriş yapmış olduğunuz cihazınıza çerez depolanma talep edildiğinde, tarayıcı tarafından yine uyarılma seçeneğini tercih edebilirsiniz. Ek olarak, tercihlerinizi belirlemeden ya da değiştirmeden daha öncesinde tarayıcınıza kaydedilmiş olan çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişkenlik gösterebilmektedir. Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir. Nitekim Mayi Tuzolarak sizlere tercih edilen tarayıcıların çerezlere izin verme, engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşma imkânı sunmaktayız.

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

https://help.opera.com/en/latest/

Safari

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/tan%C4%B1mlama-bilgilerini-silme-ve-y%C3%B6netme-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Reklam çerezleriyle ilgili olarak, Avrupa Birliği’nde yaşıyorsanız, hangi reklam çerezi sağlayıcılarını kabul edeceğinizi ve hangilerini kabul etmeyeceğinizi belirleyen ‘YourOnlineChoices.eu’ web sitesini kullanabilirsiniz. Üçüncü tarafların çerezlerini ise, bu üçüncü tarafların kendi web sitelerini ziyaret ederek yönetebilirsiniz.

YETKİLİ HİZMET SAĞLAYICILAR

Mayi Tuzolarak web sitesi, platformlarımız, uygulamalarımızın ve hizmetlerimizin yürütülmesi ve tanıtımı hususlarında tarafımızca yetkilendirilen bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Şirketimizin yetkilendirdiği bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına ve diğer cihazlarına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilir ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER

İnternet sitelerimiz, platformlarımız veya uygulamalarımız üçüncü kişilere ait internet siteleri, ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait çerez ve gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin bağımsız olduğu ve Mayi Tuz’un üçüncü kişilerin çerez ve gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait çerez ve gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR