KULLANIM KOŞULLARI

 

MAYI TUZ WEB SITESI KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELIK SÖZLEŞMESI


İnternet sitemizi https://www.mayituz.com (“Site” veya “İnternet Sitesi”) ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. İnternet Sitesini ziyaret etmekle, erişim ve kullanım yönteminize bakılmaksızın, burada yer alan hüküm ve koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve Kullanım Koşulları ile bağlı olmayı kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz. Kullanım Koşullarını kabul etmemeniz durumunda İnternet Sitesini kullanmamalısınız. Kullanım Koşullarının diğer hüküm ve şartlarını okumadan önce aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Kullanıcılarımızın gizliliği bizim için oldukça önemli olup, kullanıcılarımıza ait kişisel verileri korunmak konusunda kararlıyız. Bu amaçla, kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve çerez ve benzeri teknolojileri nasıl kullandığımı açıklamak üzere https://www.mayituz.com/kvkk adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası hazırlamış bulunmaktayız. Tarafımıza sağladığınız kişisel veriler söz konusu Politikaya tabi olup, İnternet Sitesini ziyaret etmekle, Siteyi kullanımınızla bağlantılı olarak kişisel verilerinizin Politika çerçevesinde işlenmesine açık rıza göstermiş sayılırsınız. İnternet Sitesini kullanmaya devam etmeden önce, internet sitemize ilişkin aydınlatma metnini, çerez politikamızı ve kullanım koşullarımızı okuyarak kişisel verilerinizin nasıl işlenebileceği, bu kapsamdaki haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz ve çerez yönetiminize ilişkin bilgi edinebilirsiniz.

Değişiklikler

MAYI TUZ, herhangi bir zamanda, güncel hüküm ve koşulları İnternet Sitesine yüklemek suretiyle, Kullanım Koşullarını değiştirebilir veya yeni hüküm ve koşullar kabul edebilir. Değişiklikler yapıldıktan sonra, Siteyi kullanmayı sürdürmeniz halinde, söz konusu değişiklikleri kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, Kullanım Koşullarını düzenli olarak gözden geçirmeniz ve Kullanım Koşullarında gerçekleştirilen değişiklikleri kabul etmemeniz durumunda İnternet Sitesinin kullanıma son vermeniz gerekmektedir.

Tanımlar

Kullanici: MAYI TUZ web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

Link: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İçerik: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

Web Sitesi Kullanim Koşullari Ve Üyelik Sözleşmesi: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle MAYI TUZ arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

Kişisel Veri: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, ve benzer bilgilerdir.

1. KAPSAMI

1.1. Kullanım Koşulları, İnternet Sitesini kullanımınıza ilişkin hüküm ve şartları düzenlemektedir. Süresi ve sıklığından bağımsız olarak sadece Siteyi ziyaret etmeniz, Siteyi ilk ziyaret ettiğiniz tarih itibariyle Kullanım Koşullarını okuduğunuz, anladığınız ve Kullanım Koşulları ile bağlı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

1.2. MAYI TUZ, Kullanım Koşullarına ilaveten İnternet Sitesinin belirli sayfalarına veya özelliklerine uygulanacak özel hüküm ve koşullar öngörebilir. İnternet Sitesinin söz konusu sayfalarını veya özelliklerini kullanmanız durumunda, bunlara uygulanacak özel hüküm ve koşulları okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz varsayılır. Bahsi geçen özel hüküm ve koşulları kabul etmemeniz durumunda, İnternet Sitesinin bunlara ilişkin sayfa ve özelliklerini kullanmamanız gerekmektedir.

1.3. Mayi Tuz’un, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

2. KULLANICI HESABI

2.1. İnternet Sitesini, kullanıcı hesabı açmaksızın ve üye girişi yapmaksızın kullanmanız mümkündür. Ancak, İnternet Sitesi üzerinden sunulan bazı özelliklere veya içeriğe erişim, bir takım kişisel bilgiler girmeniz gerekebilir.

2.2. Kullanıcı/Üye, Site'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş- çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan MAYI TUZ sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan MAYI TUZ sorumlu değildir. 

3. SİTE İÇERİĞİ

3.1. İnternet Sitesi üzerinden veya Site aracılığıyla veya elektronik posta ya da diğer iletişim kanalları ile sağlanan tüm bilgi, tanıtım ve diğer materyal ve içerikler bilgilendirme, tanıtım ve hizmet satışı amaçlı olarak paylaşılmaktadır.

3.2. Mayi Tuz, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve MAYI TUZ'un SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 

 

3.3. MAYI TUZ, İçeriği her zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme, düzeltme, güncelleştirme ve kaldırma yetkisini haizdir. Fakat, MAYI TUZ’nun bu yetkisi MAYI TUZ için bir yükümlülük teşkil etmemektedir.

4. ELVERİŞLİLİK

İnternet Sitesinin devamlı veya kesintisiz bir şekilde kullanılabilirliğini garanti veya taahhüt etmemekteyiz. İnternet Sitesinin bakım, tadilat, değişiklikler, yeni özellikler, donanım/sistem arızaları, teknik problemler, kontrolümüzün ötesinde veya öngörülemeyen sebepler veya herhangi başka bir sebeple erişime kapalı olması veya çalışmaması mümkündür. İnternet Sitesinin herhangi bir sebeple erişime kapalı veya tam olarak çalışmıyor olması MAYI TUZ’un sorumlu olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

5. KULLANIM KURALLARI

5.1. İnternet Sitesinin güvenliğini, bütünlüğünü ve güvenilirliğini sağlamak için bazı temel kurallar belirledik. Bu çerçevede aşağıdaki kurallara uymanız (ve bunları ihlal etme girişiminde dahi bulunamamanız veya ihlal etmek üzere üçüncü kişilere yardım etmemeniz) gerekmektedir:

  1. İşbu İnternet Sitesine ilişkin hukuka, Kullanım Koşullarına veya Sitenin belirli özellik veya sayfalarına uygulanacak diğer hüküm ve koşullara aykırılık teşkil edecek davranışlarda bulunmamalısınız,
  2. İnternet Sitesini Siteye zarar verecek veya diğer kullanıcıların Siteyi kullanımını engelleyecek şekilde kullanmamalısınız,
  3. Altyapımıza gereksiz veya orantısız büyüklükte yükleme yapmamalısınız,
  4. Herhangi bir amaçla İnternet Sitesine veya Sitede yer alan içeriğe erişim sağlamak, Siteyi/içeriği kontrol etmek, kopyalamak veya diğer şekillerde kullanmak için robot, örümcek ve diğer otomatik yöntemleri kullanmamalısınız,
  5. İnternet Sitesine veya MAYI TUZ’un diğer sistemlerine zarar vermeye, el koymaya veya Siteyi/MAYI TUZ sistemlerini engellemeye yönelik bilgisayar programlama rutinlerini ve virüsleri kullanmamalı ve dağıtımını yapmamalısınız,
  6. İnternet Sitesini zayıf noktaların tespiti için test etmemeli, taramamalı ve incelememelisiniz,
  7. İnternet Sitesi ve Sitede yer alan içeriği, yetkisiz şekilde kullanmamalı veya kişisel ve ticari olmayan kullanımlar dışında kullanıma konu etmemelisiniz,
  8. Fikri mülkiyet haklarına yönelik ihlallerde bulunmamalısınız.

FİKRİ MÜLKİYET

6.1. İşbu SİTE'nin sahibi MAYI TUZ'dur. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu MAYI TUZ'nun ya da MAYI TUZ'nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MAYI TUZ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, MAYI TUZ hizmetlerini, MAYI TUZ bilgilerini ve MAYI TUZ'un telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının MAYI TUZ'un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve MAYI TUZ'nun yazılı izni ile mümkündür.

6.3. Kullanıcı, İçeriği, hiçbir şekilde kopyalamamayı, değiştirmemeyi, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı, işlememeyi, istismar etmemeyi ve (fikir veya yazılım olarak) bunlardan faydalanarak eser meydana getirmemeyi kabul eder. MAYI TUZ, işbu Kullanım Koşulları kapsamında, İçeriğe ve İçeriğin kullanıma ilişkin kullanıcıya herhangi bir hak tanımamaktadır.

7. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT İNTERNET SİTELERİ

7.1. İnternet Sitesi, üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin linkler içerebilir. Üçüncü kişilere ait siteler tamamen bizden bağımsız hareket etmekte olup; İnternet Sitesinde bu tür sitelere link verilmesi, üçüncü kişiler ile MAYI TUZ arasında herhangi bir ilişki bulunduğu, MAYI TUZ’un link verilen siteleri desteklediği, onayladığı veya tahkik ettiği anlamına gelmemektedir. MAYI TUZ, link verilen sitelerde yer alan reklam, materyal, ürün ve hizmetler de dahil hiçbir içeriğe dair garanti veya taahhüt vermemektedir.

7.2. MAYI TUZ, İnternet Sitesi dışında üçüncü kişilere ait internet sitelerinin işleyişi ve uygulamalarından sorumlu olmadığını ve bu sitelerden kaynaklanan veya siteler ile bağlantılı olarak ortaya çıkan hiçbir talep, şikâyet veya uyuşmazlığın MAYI TUZ’a karşı ileri sürülemeyeceğini açıkça kabul ve beyan edersiniz. Üçüncü kişilere ait internet sitelerine ait gizlilik politikaları ile bahsi geçen siteleri kullanımın tabi olduğu hüküm ve koşulları öğrenmeli ve bunları kullanıp kullanmamak konusunda kendiniz karar vermelisiniz.

8. GARANTİ VE TAAHHÜTLERİN REDDİ

8.1. İşbu sözleşmenin hiçbir hükmü, MAYI TUZ tarafından verilmiş bir garanti veya taahhüt şeklinde yorumlanamaz. MAYI TUZ, internet sitesini “olduğu gibi” ve “elverişli olduğu ölçüde” sunmakta olup, hukuken izin verilen ölçüde, internet sitesine ve sitede yer alan içeriğe dair hiçbir garanti veya güvence sağlamamakta, zımnen de olsa internet sitesi ve içeriğin elverişliliğini, devamlılığını, belirli bir amaca amaca uygunluğunu, ihlal teşkil etmediğini ticari elverisliligini veya virus ve diger zararlı bilgisayar programlama rutinleri içermediğini garanti veya taahhüt etmemektedir.

8.2. İşbu “garanti̇ ve taahhütlerin reddi” maddesinde yer alan hükümler, aynı zamanda grup şirketlerimiz, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, temsıilcilerimiz, iş ortaklarımız için de hüküm ifade etmektedir.

9. SORUMLULUK

MAYI TUZ, kullanıcıya veya kullanıcı ile iliskili üçüncü kisilere karşı, internet sitesinin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olan hiç bir özel, dolaylı, tesadüfi, cezalandırıcı, emsal veya yansıma zarardan ya da kâr, fırsat veya gelir kaybından dolayı, zarar olasılığından haberdar olduğu veya haberdar olması gerektiği durumlarda dahi, hiç bir hal ve şart altında akdi, haksız fiil niteliğinde, özen sorumluluğu veya diger hicbir hukuki sorumluluk düzenlemesine veya prensibine dayanılarak sorumlu tutulamaz.

10. TAZMİNAT

İnternet Sitesini kullanımınızda Kullanım Koşullarına veya hukuka aykırı davranmanız veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmenizden kaynaklanan veya bununla ilişkili olan tüm talep, sorumluluk, iddia ve makul avukatlık ücretleri dâhil masraflara karşı MAYI TUZ’u ve onun grup şirketlerini, çalışanlarını, yöneticilerini, temsilcilerini, iş ortaklarını ve savunmak, tazmin etmek ve sorumsuz kılmakla yükümlüsünüz.

11. BÖLÜNEBİLİRLİK

Kullanım Koşullarında yer alan herhangi bir kayıt, şart ya da hüküm, herhangi, bir şekilde geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz kılınırsa, bu durum, diğer hükümlerin ve Kullanım Koşullarında atıf yapılan diğer dokümanların geçerliliğini, hukuka uygunluğunu ve ifa kabiliyetini etkilemez.

12. MÜCBIR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MAYI TUZ işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MAYI TUZ açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MAYI TUZ'un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

13. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ


13.1. 
Kullanım Koşullarının esasına ve yorumlanmasına, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır. İşbu "Web Sitesi Kullanim Koşullari ve Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MAYI TUZ'un, Kullanici ve Üye'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 

14. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", MAYI TUZ tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. MAYI TUZ, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR